Bądź przyjacielem swojego zdrowia - sprawozdanie z warsztatów

Zdjęcie: materiał organizatora

25 października w Szkole Podstawowej Nr 45 odbyły się VI Międzyszkolne Warsztaty dla uczniów "Bądź przyjacielem swojego zdrowia".  Wzięło w nich udział 40 uczniów z 20 szkół należących do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem warsztatów było propagowanie i upowszechnianie wśród dzieci zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw zdrowotnych.

Warsztaty odbywały się  w  czterech części tematycznych : zdrowe żywienie, ekologia, emocje, taniec. W części dotyczącej żywienia uczniowie obliczali ilość cukru jaką spożywają w różnych produktach  w ciągu całego dnia. Podczas zajęć ekologicznych poszerzali swoją wiedzę o recyklingu, zaprojektowali i wykonali stroje z papieru. W kolejnej  części dzieci nazywały soje emocje oraz poznawały sposoby radzenia sobie z niektórymi z nich.  Sporej aktywności fizycznej wymagała część dotycząca tańca. Wszyscy uczestnicy warsztatów dobrze się bawili, a przy okazji dużo się nauczyli.

Tekst: Materiał organizatora

Tagi: