Polisa na życie – jakie informacje są niezbędne, aby ją wykupić?

Polisa na życie to doskonały sposób na zabezpieczenie swojej przyszłości, jednakże jeżeli chcemy ją wykupić, musimy podać informacje o sobie, a także o swoich bliskich – osobach uposażonych. Duże kontrowersje wzbudzają jednak prośby o informacje dodatkowe oraz ankiety medyczne. Przeczytaj, jakie dane są niezbędne, aby wykupić takie ubezpieczenie. 

Polisa na życie – konieczne dane osób ubezpieczonych 

We wniosku musisz podać przede wszystkim swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego oraz PESEL. W przypadku, jeżeli Twoja polisa na życie ma objąć również Twoją rodzinę musisz podać dane współmałżonka oraz dzieci. Podobnie, wskazując osoby uposażone, musisz znać ich aktualne dane osobowe oraz numer PESEL. 

Polisa na życie często obliczana jest na podstawie danych o Twoim stanie zdrowia, a także zawodzie, jaki wykonujesz. Kontrowersje często wzbudzają pytania o hobby ubezpieczonego, które może być ryzykowne. Jakie jeszcze informacje należy podać, jeżeli decydujesz się na wykupienie polisy? 

Badania lekarskie – nieodłączny element polisy na życie 

Dla wielu osób badania lekarskie w ubezpieczeniach na życie mogą być zbędnym przymusem, który zniechęca ich do zakupu polisy. Dotychczas stanowiły one podstawowe zabezpieczenia dla ubezpieczyciela, ponieważ mógł on na ich podstawie ustalić, w jakiej jesteśmy kondycji. Badania lekarskie miały na celu ustalenie potencjalnego ryzyka chorób oraz śmierci ubezpieczonego. 

Aktualnie ubezpieczyciele coraz chętniej decydują się na przeprowadzenie wyłącznie ankiety medycznej, która przybliża stan zdrowia i to bez konieczności odbywania wizyty u lekarza. Zawiera ona najważniejsze pytania dotyczące przebytych przez nas chorób, zabiegów oraz potencjalnych zagrożeń, które mogłyby wynikać ze złych nawyków w życiu codziennym. 

W ankiecie warto udzielić rzetelnej odpowiedzi na każde pytanie, jednak jakie są najpopularniejsze pytania? Ubezpieczyciel, który oferuje nam ubezpieczenie takie jak polisa na życie najczęściej pyta o:

  • przebyte dotychczas operacje i inne zabiegi chirurgiczne,
  • przebyte choroby nowotworowe,
  • występowanie chorób genetycznych w rodzinie,
  • nałogi, używki (papierosy, alkohol),
  • zażywane przez nas leki,
  • przebyte urazy i złamania.

Warto pamiętać, że niewielkie urazy i złamania w przeszłości, takie jak np. skręcenie kostki, mają znacznie mniejszy wpływ na ostatecznie zaproponowaną przez ubezpieczyciela polisę na życie niż choroby genetyczne, które mogą pojawić się u nas w trakcie obowiązywania polisy. 

Zmiana w zakresie ubezpieczenia 

Jeżeli ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy na życie objąłeś bliskie Ci osoby, możesz w trakcie trwania umowy dowolnie zmieniać zakres ich ochrony. Możesz tym samym elastycznie dopasowywać warunki do zmieniających się potrzeb Twojej rodziny. Pamiętaj, że warto zaktualizować polisę na życie nie tylko w przypadku, gdy ktoś z Twoich bliskich umrze (aby odebrać należne odszkodowanie), ale także w momencie, gdy urodzi się nowy członek. Polisa na życie może chronić Twoje dziecko już od najmłodszych lat jego życia. 

Redakcja szkolawformie.pl