Cele zawodowe

Napisanie dobrego CV to bardzo ważny element naszych pierwszych kroków na rynku pracy. Od tego w jaki sposób podejdziemy do kwestii napisania naszego CV zależy bardzo wiele, ale przede wszystkim to, czy w trakcie rekrutacji na dowolne stanowisko, nie zostaniemy odrzuceni przez dział HR już w pierwszym etapie. Jeżeli CV będzie dobre, to uda nam się przejść do następnego etapu każdej rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Oczywiście nie możemy skłamać w tym co napiszemy o sobie, ponieważ zazwyczaj wprowadzane przez nas dane i informacje są później weryfikowane między innymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Z czego składa się dobrze napisane CV?

Z kilku bardzo ważnych elementów, takich jak nasze cele zawodowe, nasze dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie w poprzednich zawodach, języki obce jakimi się posługujemy, nasze umiejętności, a także kursy i szkolenia jakie wcześniej odbyliśmy. Ważnym elementem każdego CV, który często jest bagatelizowany, a który często może zaważyć o przyjęciu nas do danej pracy, są również nasze zainteresowania.

Nasze cele zawodowe to jeden z najważniejszych elementów naszego CV. Czym jednak one są i jak je w ogóle wyznaczyć?

Badania jasno dowodzą, że osoby, które potrafią określić i spisać swoje cele zawodowe, mają potem o wiele większe szanse na osiągnięcie większych sukcesów i osiągnięć w zawodach, których te cele dotyczą.

Wyznaczanie celu

W wyznaczaniu swojego celu zawodowego bardzo ważne jest określenie takiego celu, który musi być przez nas osiągalny w najbliższych latach. Powinien się mieścić w naszych możliwościach i czasie. Nie możemy zatem jako nasz cel zawodowy na najbliższe 5 lat wyznaczać sobie zostanie prezesem dużego banku, albo właścicielem sieci sklepów odzieżowych – są to cele o których wiemy (a przynajmniej powinniśmy), że w najbliższych latach nie spełnimy ich.

Nasz cel musi być również konkretny. Nie możemy na przykład jako cel obierać sobie zostania lepszym człowiekiem, zarabiania więcej czy pracowania w dobrych warunkach lub z ciekawymi ludźmi. To są cele ogólne, a nas interesować powinny cele konkretne. Przykładem takiego konkretnego celu może być na przykład zostanie starszym przedstawicielem handlowym w konkretnej, nazwanej już firmie telekomunikacyjnej.

Obrany przez nas cel powinien też być ściśle wpisany w ramy czasowe. Oznacza to, że musimy sobie wyznaczyć tak zwany termin ostateczny do czasu którego zamierzamy spełnić nasz cel. Musimy też wiedzieć kiedy zamierzamy rozpocząć nasze starania wykonania celu – od razu po spisaniu naszych celów, a może dopiero w momencie przyjęcia do danej pracy?

Redakcja szkolawformie.pl